Dossier Indië, Wereldmuseum.
Video file
Te zien tot en met 12 juli 2020

Dossier Indië

Anders kijken naar koloniale fotografie

Met Dossier Indië toont het Wereldmuseum de geschiedenis van het gekoloniseerde Indonesië.

Acteur en fotograaf Thom Hoffman selecteerde als gastconservator uit de beeldarchieven van diverse erfgoedinstellingen en collecties maar liefst 300 foto’s. Samen met film en persoonlijke verhalen tonen ze een realistisch beeld van de koloniale periode tussen 1840 en 1949.

De vroegste foto’s schetsen een droombeeld van een prachtig Indië. Zo toont de expositie hoe er door fotografen uit de 19e eeuw een mythisch beeld van de kolonie werd gecreëerd. Aan het einde van de 19e eeuw en in de 20ste eeuw veranderen de foto’s van karakter: er ontstaat een scherper beeld van de maatschappelijke verhoudingen. Het perspectief verschuift van de Nederlandse kolonialen naar de gekoloniseerde Indonesiërs. Naast fotografie komen ook thema’s als Indonesië als wingewest en de koloniale oorlog aan bod. De Rotterdamse fotograaf Stacii Samidin maakte de fotoserie Merdeka! als onderdeel van Dossier Indië.

In samenwerking met film- en muziektheater LantarenVenster is een uitgebreid filmprogramma ontwikkeld bij de tentoonstelling.

Dossier Indië, Wereldmuseum Rotterdam

Indonesië als wingewest

Link

LantarenVenster

Bezoek LantarenVenster voor speelfilms en docu's over gekoloniseerd Indonesië, geportretteerd door Nederlandse en Indonesische makers van toen en nu.

Agressieve Hollanders

Van 'politionele acties' naar koloniale oorlog

Link

Ontdek meer

Fotocredit Stacii Samidin
Dossier Indië door de ogen van Stacii Samidin

Merdeka!

De Rotterdamse fotograaf Stacii Samidin maakte in opdracht van het Wereldmuseum de fotoserie Merdeka!
Link