• English
  • Nederlands
menu
Positieve ontwikkelingen bij het Wereldmuseum

Positieve ontwikkelingen bij het Wereldmuseum

Het is bijzonder goed nieuws dat na overeenstemming met de gemeente de continuïteit van het Wereldmuseum is gegarandeerd voor de jaren 2015 en 2016. Het museum heeft hierover de afgelopen tijd veel vragen gekregen. Vooral wanneer men een evenement wilde organiseren bij het Wereldmuseum. Inmiddels kunnen we garanderen dat de financiële continuïteit van het museum voor 2015 en 2016 is verzekerd.
 
Er is een volledige Raad van Toezicht van zeven personen samengesteld en Jan Willem Sieburgh is per 18 mei 2015 als (interim) directeur aangetreden. Daarnaast zijn de jaarrekeningen van 2013 en 2014 afgehandeld, en zullen op 1 september een herziene begroting voor 2015 en op 1 oktober een begroting voor 2016 worden ingediend. De bestuurlijke relatie met de Stichting Vrienden is hersteld en conform de eisen die hieraan worden gesteld vanuit ‘good governance’.
Er wordt een nieuwe accountant aangetrokken. Ondertussen werkt het museum doorlopend aan herstel en verbetering van de relaties in Rotterdam, Nederland en met name in de museale wereld, zowel nationaal als internationaal. Het recente bruikleen van één van de imposante krachtbeelden aan The Metropolitan Museum in New York is daar een goed voorbeeld van.
 
De geuite zorgen over beheer en behoud van de collectie zijn zeer serieus genomen. Besloten is om de collectie niet over te brengen naar het Wereldmuseum, maar om gebruik te blijven maken van het depot aan de Metaalhof. Daar kan de collectie onder betere condities bewaard en beheerd worden. Recent is gestart met uitpakken en in de stellingen plaatsen van de collectiestukken. Dit is meteen een goed moment om te toetsen of de registratie van de collectie op orde is. Het ligt in de bedoeling om aan het eind van dit hele proces een onafhankelijke audit op compleetheid van de collectie en de kwaliteit van de registratie te laten plaatsvinden.
 
Uiteraard wordt ook gekeken naar de verdere toekomst van het Wereldmuseum. Daarom heeft de Raad van Toezicht besloten tot een verkennend onderzoek naar de verschillende toekomstscenario’s van het museum. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Gitta Luiten en de 1e fase daarvan zal eind augustus worden afgerond. Over de uitkomsten van het onderzoek zal een publiek debat worden georganiseerd. Meer informatie daarover zal op termijn bekend worden gemaakt.

Terug naar het overzichtDeel met je vrienden