Wereldmuseum, het gebouw. foto gemaakt door Aad van Hoogendoorn
Persbericht:

Groot onderhoud bij Wereldmuseum

Groot onderhoud

Het Wereldmuseum in Rotterdam wordt volgend jaar vanaf april tot najaar 2018 geoptimaliseerd en vernieuwd. De gemeente Rotterdam, de eigenaar van de panden waarin het Wereldmuseum is gevestigd, gaat aan deze panden en de installaties in het museum gefaseerd groot onderhoud plegen. Het museum blijft voor bezoekers open in de vorm van kleinere tentoonstellingen en activiteiten met daarnaast programma’s in Rotterdam.

Vernieuwing

De optimalisering en vernieuwing van het groot onderhoud door de gemeente Rotterdam is onderdeel van de samenwerking tussen het Wereldmuseum en het Nationaal Museum van Wereldculturen (Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde). De gemeente heeft 6,3 miljoen euro vrijgemaakt om achterstallig onderhoud terug te brengen naar een volwaardig museum waarbij tevens meer ruimte vrijkomt voor de vaste Rotterdamse collectie, wisseltentoonstellingen en een nieuw ontwikkeld kindermuseum.

Het museum blijft open

Onder de noodzakelijke werkzaamheden worden onder andere klimaatinstallaties, beveiligingsinstallaties en gevelonderhoud gerekend. Het museum is hierdoor gedeeltelijk ontoegankelijk. Volgend jaar blijft het museum wel open en aanwezig door zowel in de beschikbare ruimtes binnen de museummuren te programmeren als daarbuiten zichtbaar te zijn.

Persfoto's

Wereldmuseum, het gebouw.
Aad van Hoogendoorn