• English
 • Nederlands
menu
Disclaimer

Disclaimer

 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

 2. Het Wereldmuseum draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het Wereldmuseum niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

 3. Het Wereldmuseum staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

 4. Het Wereldmuseum is niet aansprakelijkheid voor schade:
  a. Toegebracht door de website
  b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

  Ook is het Wereldmuseum gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

 5. Het Wereldmuseum behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

 6. Het Wereldmuseum behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het Wereldmuseum niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

 7. Het Wereldmuseum is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;

 8. Het Wereldmuseum behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

 9. De gebruiker vrijwaart het Wereldmuseum, de werknemers van het Wereldmuseum, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.


Deel met je vrienden