• English
  • Nederlands
De Collectie

De Collectie

Het Wereldmuseum laat in de permanente tentoonstelling De Collectie 2.000 topstukken uit de museumverzameling zien. Dit is slechts een klein deel van de gehele verzameling. De museumcollectie telt rond de 100.000 voorwerpen en 100.000 foto's (daterend vanaf ca. 1860), albums, prenten, geografische kaarten en atlassen, tekeningen, dia's en affiches.

Zoeken
Een representatief deel van de museumcollectie is toegankelijk via onze digitale collectiedatabase. Op deze pagina is het mogelijk met behulp van een thesaurus in de database te zoeken. De museumdatabase wordt regelmatig uitgebreid en er zullen speciale deelcollecties worden ontsloten die niet in het museum te zien zijn. Klik hier om in de database te zoeken.

Foto aanvragen
Indien u voor onderzoek of publicatie een opname wilt aanvragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie: communicatie@wereldmuseum.nl.

Totstandkoming collectie
Het pand van het Wereldmuseum fungeerde in de negentiende eeuw als sociëteit van de Koninklijke Yachtclub van prins Hendrik. De leden van de vereniging waren onder meer koopmannen en wetenschappers. Zij gingen voor hun zakelijke contacten of onderzoeken de hele wereld over en namen van hun reizen bijzondere voorwerpen mee die ze in de Yachtclub aan elkaar lieten zien en organiseerden tentoonstellingen met maritieme en etnografische objecten. Hiermee werd de basis van het Wereldmuseum en de museumcollectie gelegd. Na het overlijden van prins Hendrik werd de vereniging opgeheven en werd het gebouw volledig in gebruik genomen als museum. Vanaf de opening ontving het museum belangrijke schenkingen van particuliere verzamelaars, van Scheepvaartmaatschappijen en van het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Ook de Vereeniging Rotterdamsche Diergaarde Blijdorp zorgde in 1939 voor een aanzienlijke aanvulling van de collectie etnografica.

De verzameling is door de geschiedenis heen verder uitgebreid. De Lorentzexpeditie naar het Sneeuwgebergte in 1909 legde de basis voor de unieke collectie uit Nieuw-Guinea. In de jaren vijftig en zestig deed de culturele antropologie intrede in het verzamelbeleid van het museum. Er werden verzamelreizen georganiseerd ten behoeve van tentoonstellingen. In de jaren zeventig was de focus gericht op de ontwikkelingsproblematiek van derdewereldlanden. De collectie werd daartoe aangevuld met voorwerpen die bevolkingsgroepen in derdewereldlanden voor dagelijks gebruik vervaardigden.

Nog altijd ontvangt het Wereldmuseum belangrijke collecties. Recent is de collectie boeddhistische kunst van de Bodhimanda Stichting in langdurige bruikleen gegeven aan het museum. Deze collectie van unieke kwaliteit was niet eerder in zijn geheel getoond aan het publiek. Deze primeur heeft het Wereldmuseum op het gebied van boeddhistische kunst aan de wereldtop geplaatst.

Openingstijden

De tentoonstelling

Rondleidingen

Groepen

Activiteiten


Deel met je vrienden